pta-plg-logo.png

Profil Pelaksana Pengadilan Tinggi Agama Palembang

.

NO

FOTO

NAMA

JABATAN

PANGKAT / GOL.RUANG

PROFIL LENGKAP

1

 

Hj. DESMA KARTINI, S.Pd.

NIP. 196304211985012001

Analis Perkara Peradilan

Pembina / IV/a

Lihat

2

 

Z A I M A H, S.H.

NIP. 196310131984012001

Analis Humas

Penata Tk. I / III/d

Lihat

3

 

M A R I D A, S.Ag.

NIP. 197011042001122001

Analis Protokol

Penata Tk. I / III/d

Lihat

4

 

 A I S A H, S.H.

NIP. 197204241996032001

Analis SDM Aparatur

Penata / III/c

Lihat 

5

 

 

MUSLIMAWATI, S.E.

NIP. 197801122009122002

Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur

Penata / III/c

Lihat

6

 

NIKEN MARTIKA SARI, S.Kom., M.H.

NIP. 198703032009122003

Analis Humas

Penata / III/c

Lihat

7

 

DESTY MARINDA SARI, S.E.

NIP. 198612192009122003

Analis SDM Aparatur

Penata / III/c

Lihat

8

 

 LIA MARLISA, S.Kom.

NIP. 198107192011012007

Analis Perkara Peradilan

Penata / III/c

Lihat 

9

 

  SRI FITRIATI, S.Kom.

NIP. 198602152011012015

Analis SDM Aparatur

Penata / III/c

Lihat 

10

 

 

IKHTIAR HIDAYATI, S.H.

NIP. 198609192006042001

 

Penyusun Laporan Keuangan

Penata / III/c

Lihat

11  

M. ABDUL AZIZ, S.H., M.H.

NIP. 198203312009121001

Analis SDM Aparatur Penata / III/c Lihat
12

 

 

PAULINA DEVI, S.H.

NIP. 198312062008052001

 

Bendahara

Penata Muda Tk. I / III/b

Lihat

13  musa.jpg

MUSA KHOLISI LUBIS, S.E., M.H.

NIP. 198704072011011009

Penyusun Laporan Keuangan Penata / III/c Lihat
14

 

 

ARPITA PITRIYANTI, S.H.

NIP. 198812182009042002

 

Analis Perencanaan Anggaran

Penata Muda Tk. I / III/b

Lihat

15  

APRIYATI, S.H.

NIP. 198104092009122002

Penyusun Laporan Keuangan Penata Muda / III/a Lihat
16

 rani.jpg

 

RANI MAYAZURUNA, S.H.

NIP. 199108212015032002

 

Bendahara

Penata Muda Tk. I / III/b

Lihat

15  

BERLAU JAKEN, S.E.

NIP. 199101252019032004

Analis Sumber Daya Manusia Penata Muda / III/a Lihat
16

 

 

MUHAMMAD LIULIN NUHA, S.H.I.

NIP. 199103062019031008

 

Analis Protokol

Penata Muda / III/a

Lihat